Compactor Plât Gwrthdroadwy

Mae'rcywasgwr plât cildroadwy yn caniatáu ar gyfer trosglwyddo llyfn rhwng teithio ymlaen ac o chwith.Ar gyfer gweithrediad dibynadwy, mae'r cywasgwr yn defnyddio'r system reoli fecanyddol.Ei ddyfnder cywasgu uchaf yw hyd at 90cm.Mae'r offer yn addas iawn i'w ddefnyddio mewn ffos carthffosydd, ffyrdd cyffredinol, adeiladu, a phrosiectau adeiladu pontydd, lle caiff ei ddefnyddio i gywasgu sylfeini, ôl-lenwi, tywod, graean, priddoedd cymysg, a gwneud swyddi eraill sy'n gofyn am wasanaeth trwm.Gan ddefnyddio einrbythadwyphwyrcompactor Bomagyn eithaf darbodus, gan fod angen ychydig o waith cynnal a chadw. Mae'n hawdd ei drin, mae ganddo berfformiad uchel, hynod wydn, gweithrediad hawdd. Mae Warp o amgylch cawell amddiffyn yn amddiffyn y plât rhag difrod damweiniol i safle'r swydd.