Compactydd Plât Ymlaen

Mae'rcywasgwr plât ymlaengallai wella cynhyrchiant a hyblygrwydd.Ac mae'r dyluniad strwythur arbennig yn ei gwneud hi'n haws gweithredu a danfon.77kgs gyda 13.5knCywasgydd Plât Honda.Cywasgwr Plât 77KGS gyda grym allgyrchol 13.5kn.

Fel ein hoffer tampio sy'n gwerthu orau, pwysau ysgafn gyda grym dirgrynu mawr, Hefyd gyda thanc dŵr a mat rwber ar gyfer opsiwn, i weithio ar y ffordd asffalt a'r palmant palmant.Cynnwys: C-60, C-77, C-80/C- 90/C-100/C-120.Defnyddiau eraill o'r cywasgwr yw ar y ffyrdd, adeiladu, a safleoedd adeiladu pontydd.Yno, yr Cywasgydd Plât Dieselyn cael ei ddefnyddio i gywasgu sylfeini ac ôl-lenwi.Mae'n gallu tampio tiroedd sy'n cynnwys gronynnau rhydd, fel asffalt, priddoedd, tywod, graean, a phriddoedd cymysg.